preloader

Aangifte

Things to do…

Na de geboorte moet altijd aangifte worden gedaan van de geboorte van je baby. Dit wordt gedaan in de gemeente waar je baby geboren is. Je moet de geboorte aangifte doen binnen drie werkdagen na de dag van geboorte. Het weekend en algemeen erkende feestdagen worden hierbij niet meegerekend.

De aangifte kan worden gedaan door de partner, moeder of ieder ander die bij de bevalling aanwezig is geweest. Neem een legitimatiebewijs van jullie beide, het trouwboekje of bewijs van erkenning mee.

Meld je eenvoudig aan bij onze praktijk!